池州夫子庙麟台

作者:韦表微 朝代:唐代
池州夫子庙麟台原文
二仪既闭,三象乃乖。圣道埋郁,人心不开。
上无文武,下有定哀。吁嗟麟兮,孰为来哉。
周虽不纲,孔实嗣圣。诗书既删,礼乐大定。
劝善惩恶,奸邪乃正。吁嗟麟兮,克昭符命。
圣与时合,代行位尊。苟或乖戾,身穷道存。
於昭鲁邑,栖迟孔门。吁嗟麟兮,孰知其仁。
运极数残,德至时否。楚国浸广,秦封益侈。
墙仞迫厄,崎岖阙里。吁嗟麟兮,靡有攸止。
世治则麟,世乱则麇。出非其时,麋鹿同群。
孔不自圣,麟不自祥。吁嗟麟兮,天何所亡。
池州夫子庙麟台拼音解读
èr yí jì bì ,sān xiàng nǎi guāi 。shèng dào mái yù ,rén xīn bú kāi 。
shàng wú wén wǔ ,xià yǒu dìng āi 。yù jiē lín xī ,shú wéi lái zāi 。
zhōu suī bú gāng ,kǒng shí sì shèng 。shī shū jì shān ,lǐ lè dà dìng 。
quàn shàn chéng è ,jiān xié nǎi zhèng 。yù jiē lín xī ,kè zhāo fú mìng 。
shèng yǔ shí hé ,dài háng wèi zūn 。gǒu huò guāi lì ,shēn qióng dào cún 。
yú zhāo lǔ yì ,qī chí kǒng mén 。yù jiē lín xī ,shú zhī qí rén 。
yùn jí shù cán ,dé zhì shí fǒu 。chǔ guó jìn guǎng ,qín fēng yì chǐ 。
qiáng rèn pò è ,qí qū què lǐ 。yù jiē lín xī ,mí yǒu yōu zhǐ 。
shì zhì zé lín ,shì luàn zé jun1 。chū fēi qí shí ,mí lù tóng qún 。
kǒng bú zì shèng ,lín bú zì xiáng 。yù jiē lín xī ,tiān hé suǒ wáng 。

※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

相关翻译

相关赏析

作者介绍

池州夫子庙麟台原文,池州夫子庙麟台翻译,池州夫子庙麟台赏析,池州夫子庙麟台阅读答案,出自韦表微的作品

版权声明:本文内容由网友上传(或整理自网络),原作者已无法考证,版权归原作者所有。翰林诗词网免费发布仅供学习参考,其观点不代表本站立场。

转载请注明:原文链接 | http://xinniao.org/shi/29081.html

诗词类别

韦表微的诗词

古文典籍

热门名句

热门成语